LIDGELDEN TC DE VRIJHEID 2018

€ 40  :  * Alle jongeren die 5,6,7 of 8 jaar worden in 2018

€ 70 :   * Alle jongeren die 9,10,11 of 12 jaar worden in 2018

€ 80 :   * Alle jongeren van 13 t/m 16 jaar in 2018

€ 90 :   * Alle jongeren van 17 t/m 18 jaar in 2018

€ 120:  * Volwassenen

FAMILIALE KORTING

Op de totaliteit van de lidgelden bij aansluiting van familieleden uit hetzelfde gezin en wonende onder hetzelfde dak, kunnen volgende kortingen worden toegekend:

Minimum 3 personen – 10 %

Minimum 4 personen – 15 %

Minimum 5 personen – 20 %

Minimum 6 personen – 25 %

Minimum 7 personen – 30 %

Gezien de administratieve verplichtingen tegenover de Vlaamse Tennisvereniging (VTV) op tijd vervuld moeten worden, vragen wij u om uw ledenbijdrage te willen voldoen en dit tegen 15 maart 2018. Betaal tijdig omdat terreinreservatie anders onmogelijk is.

Aangezien de interclubploegen dienen ingeschreven te zijn via Elit ten laatste 31 januari 2018 worden de interclubspelers gevraagd hun hun lidgeld te betalen voor 28 januari.

Rekeningnummer voor het betalen van het lidgeld : BE28 6528 1367 8320

Vermeld bij overschrijving duidelijk je naam en geboortedatum.

Kinderen jonger dan 12 j krijgen een fiscaal attest .

Tip: Informeer bij uw mutualiteit voor de sportpremies.

ALGEMENE RICHTLIJNEN

Je inschrijving wordt effectief na betaling of overschrijving. Als je lid wordt, word je automatisch aangesloten bij de  Vlaamse Tennisvereniging. Sinds dit jaar kan u zich lid maken via de website van Tennis Vlaanderen. In dit filmpje ziet u hoe dit werkt.

Papieren lidkaart afgeschaft!

Vanaf 1 december `14 worden geen papieren lidkaarten meer bezorgd.
De speler ontvangt voortaan, na aansluiting door de club, rechtstreeks een e-mail te bevestiging van zijn lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. De e-mail kan door de speler ook steeds geraadpleegd worden via zijn spelersdashboard (voor het geval de speler niet beschikt over een mailadres of de mail verloren is gegaan).

Je inschrijving wordt effectief na betaling of overschrijving.  Daarom en ook voor onze ledenlijst correct op te stellen vragen wij nieuwe leden het inschrijvingsformulier in te vullen alsook leden die wijzigen van adres, tel, email, ….. Je mag het mailen of aan de bar afgeven.

Inschrijfformulier

INVITES :

Indien een lid met een niet-lid wenst te spelen, dan vragen wij om een bijdrage van € 8 per uur te regelen in de chalet.