Interclub
INTERCLUB: BELANG EN TAAK VAN DE PLOEGKAPITEIN
Velen onder jullie spelen al jaren interclub, voor anderen is het misschien de eerste keer. De meeste mensen zijn terecht zeer lovend over deze competitie, die ingericht wordt in samenwerking met Tennis Vlaanderen.
Om maximaal te kunnen genieten van de ontmoetingen moeten echter een aantal afspraken gemaakt worden.
Eerst en vooral is er het grote belang van de kapitein. Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de ploeg en ook het aanspreekpunt van de club. Wij, als club, willen de leden die deze taak op zich nemen zoveel mogelijk helpen in zijn of haar taak.
Een start is alvast deze leidraad.
Taken van de ploegkapitein (en medespelers):
Enkel spelers waarvan het lidgeld volledig werd betaald mogen interclub spelen
– VÓÓR AANVANG VAN DE COMPETITIE
– de ploegkapitein moet een ploeg samenstellen. Deze kan bestaan uit een aantal vaste spelers, maar er moeten ook een aantal reservespelers zijn (nuttig bij kwetsuren of afwezigheden). De kapitein moet al deze namen doorgeven aan de club. Enkel die spelers die ingeschreven worden door de club, en dus hun lidgeld betaald hebben, vóór aanvang van de Interclubcompetitie kunnen volgens de reglementen van Tennis Vlaanderen meespelen. Toevoegingen aan de interclublijsten zijn mogelijk tot 15 juni.
– VÓÓR DE INTERCLUBONTMOETING
Voor het begin van de enkelmatchen: controleren of de juiste mensen tegen elkaar spelen (1e man/vrouw tegen 1e man/vrouw van de tegenstander, 2 tegen 2, 3 tegen 3 …). Dit om te vermijden dat er fouten gebeuren (verantwoordelijkheid kapitein !! Niet de interclubleider !!) en zo forfaits (en boetes !!) vermijden.
– Aanvangsuren ontmoetingen tenzij anders vermeld in de uitnodiging
DAG Aanvang ontmoeting Aanvang wedstrijden Categorieën
Woensdag 14.15 14:30 Jongens U12 3
14.15 14.30 Jongens U16 4
Zaterdag 13:45 14:00 Heren 35 (2en5)
Zondag 13.45 14.00 Dames 25 3

– op verplaatsing
• haalt uitnodiging (met info over reisroute, aanvangsuur, ballen, enz) van ontvangende ploeg af in het secretariaat
• spreekt met teamleden af voor vervoer en tijd van vertrek en dus van aankomst (= minstens 15 minuten vóór aanvang ontmoeting)
• is in het bezit van:
o ploegsamenstelling ( eventueel met vermelding naam coach en kapitein op interclubformulier (af te halen op de club)
o kopie van officiële inschrijvingslijst
o identiteitskaarten (of informeert of alle teamleden dit bij zich hebben)
– thuis
• de volledige ploeg is aanwezig 15 minuten vóór aanvang ontmoeting
• geeft ploegsamenstelling door aan interclubleider
– TIJDENS INTERCLUBONTMOETING
– bij problemen informeren bij interclubleider
– geregeld eindresultaten enkels en dubbels aan interclubleider meedelen
– NA alle enkelspelen en VÓÓR aanvang der dubbels
• Alle resultaten meedelen aan interclubleider
• Informeren en aangeven hoeveel “eters” bij thuis- EN bezoekende ploeg aanwezig zullen blijven en doorgeven aan de interclubleider
• Samenstelling der dubbels meedelen
– NA LAATSTE DUBBELSPEL
– Onmiddellijk resultaat van alle dubbels meedelen aan interclubleider. Kapitein van ontvangende en bezoekende ploeg tekenen af.
– Ploegen die op verplaatsing speelden geven zo snel mogelijk afgetekend wedstrijdblad af aan de bar.
Reglement maaltijden interclub
– Gewestelijke reeksen zaterdag en nationale reeksen:
• Het aanbieden van een maaltijd aan de tegenstander behoort tot de essentie van een interclubontmoeting en is veplicht in alle reeksen bij de volwassenen.
• De kosten daarvan worden gedragen door de club van de ontvangende club/ploeg. De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een max aantal effectieve spelers van de bezoekende ploeg. In reeksen van 4 spelers/ploeg zal de ontvangende ploeg voor max 6 spelers van de bezoekende ploeg eten moeten voorzien. Het staat de bezoekende ploeg vrij om meer effectieve spelers of niet effectieve spelers te laten mee-eten, zij het dan dat zij zelf de kosten daarvan dienen te dragen:
• Er wordt door TC De Vrijheid per speler die blijft eten max 10 euro/pp voorzien + voor de 4 dozen nieuwe officiële ballen.
• Supporters kunnen mee-eten aan tafel mits rechtstreekse reservatie en betaling aan de bar. (aan de prijs van de kaart)

Wij wensen alle deelnemers een succesrijke en vooral aangename campagne toe!!